Využívání srážkové vody v areálu FK

Ne vždy je práce výkonného výboru FK jen o fotbale.

Včera jsme se zúčastnili jednání se zástupci města Týnec nad Sázavou a zástupci zpracovatele Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou (spol. Sweco Hydroprojekt a.s.).

Tato strategie má za úkol navrhnout nakládání s povrchovými vodami, řešit zlepšení odtokových poměrů a zvýšit odolnost území vůči hydrologickým extrémům formou návrhu modrozelené infrastruktury.

Pro část území „V Náklí“ jsme prezentovali co nás v místě trápí a jaké opatření by mohlo ve spolupráci s FK vzniknout. Protože sportovní areál disponuje velkou střešní plochou (tribuna, zázemí, sociální zázemí, hospoda), nabízí se vybudovat v místě podzemní nádrž na akumulaci srážkové vody s jejím následným využitím pro zálivku zeleně.

Mimo to jsme prezentovali také naši myšlenku možnosti výměny stávajících nepropustných zpevněných povrchů (panely na příjezdových komunikacích) za povrchy propustné se vsakováním srážkové vody v místě dopadu. Tím by se zajistila nejen kvalitnější dopravní obslužnost, ale lokalita by dostala přírodě bližší charakter a měla by navázat na další obodobně řešené úseky v tomto místě.

Financování podzemní akumulační nádrže a výměny povrchů je možné zajistit čerpáním prostředků z dotací EU, a to až do výše 85% způsobilých nákladů.

Myslíme si, že taková možnost by měla být do strategie zapracována. A pokud bude v budoucnu přistoupeno i k samotné realizaci, určitě tento projekt najde své uplatnění a bude prospěšný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *