Členské příspěvky

Jako jeden z hlavních zdrojů financování FK Týnec nad Sázavou z.s. jsou členské příspěvky členů FK.

Pojištenci VZP mohou od pojišťovny získat příspěvek na sport ve výši 500 Kč (více informací zde: www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/pohybove-aktivity). V případě potřeby Vám bude vystavena faktura za uhrazení členských příspěvků. Žádosti o vystavení faktury zasílejte na e-mail: michalpetrasek20008@gmail.com

 

Informace k platbě členských příspěvků

Aktivní sportovec (celá sezona)  1500 Kč (bude doplněno)
Aktivní sportovec (1/2 sezony)    750  Kč (bude doplněno)
Člen FK 200  Kč (bude doplněno)
Číslo bankovního účtu FK 322010359/0800  (Česká spořitelna)
Variabilní symbol rodné číslo bez údaje za lomítkem
Termín uhrazení

31.3.2020 a 30.9.2020

* do 31.3.2020 již registrovaní, aktivní členové FK; do 30.9.2020 členové registrovaní, aktivní po 30.6.2020.

 

Děkujeme za vzájemnou spolupráci

 

Vedení FK Týnec nad Sázavou