informace o PP

Družstvo předpřípravky trénuje pod vedením.