Tréninkové oblečení

Členům FK nabízíme možnost pořízení tréninkového a sportovního oblečení Joma za zvýhodněných podmínek.
  • Spolufinancování od FK
  • Možnost objednat i po jednotlivých kusech (tz. samostatně mikinu, dres, trenky,…)
  • Klubový potisk
  • Individuální výběr dalších produktů je možný na www.joma-sport.com/en

Objednávky sportovního a tréninkového vybavení zasílejte na mail linhartjakub@centrum.cz