PF 2024

Pohodové svátky plné klidu a vše dobré v novém roce. Děkujeme hráčům za sportovní výkony a trenérům za čas věnovaný výchově a vedení hráčů. Poděkovaní patří také správcům sportovního areálu za přípravu hrací plochy a fotbalového zázemí. Děkujeme i všem našim sponzorům, partnerům fotbalového klubu a městu Týnec nad Sázavou za podporu. A díky i všem […]

PŘIPRAVUJEME E SHOP

Ve spolupráci s externí společností připravujeme E SHOP FK TÝNEC NAD SÁZAVOU. Předpokládané otevření e shopu je v lednu 2024, bude zde zhruba 25 položek. V náhledu zde budou k objednání tréninkové věci pro hráče, trenéry, ale i merch pro fanoušky jako šály, minidresy, trika, tašky a další. Nabídku produktů na e shopu bude možné […]

Stojíme při sobě a pomůžeme. Přidejte se k nám

…. nejen jako fotbalový klub, ale i jako jednotlivci, ať už Láďovi kamarádi, kolegové trenéři týneckých fotbalistů nebo prostě hráči. Věříme, že v těžkých chvílích je projev sounáležitosti a pomoc nejen možností, jak ukázat silnou stránku našeho milovaného sportu, ale také vyjádřením, že nám nejsou lhostejní ti, kteří se společně podílí na činnosti sportovního oddílu. […]

Fond sportu a volného času – Středočeský kraj

V letošním roce byla opět podána žádost o dotaci na výměnu střídaček a povrchů u střídaček na stadionu V Náklí. Žadatelem je jako vlastník sportovního areálu město Týnec nad Sázavou. Ve spolupráci se zástupci města jsme aktualizovali textovou část záměru a položkový rozpočet, který zohledňuje aktuální cenovou úroveň stavebních prací a materiálů.  

Fond sportu a volného času 2022 – Dotace na projekt „Pořízení a modernizace mobiliáře sportovního areálu V Náklí“

Za finanční podpory Středočeského kraje byl z Fondu sportu a volného času v průběhu měsíců červen-srpen realizován projekt „Pořízení a modernizace mobiliáře sportovního areálu V Náklí“. V rámci realizace akce byly pořízeny nové exteriérové vitriny pro prezentaci výsledků a informací o sportovních aktivitách. Dále došlo k pořízení dvou křídových tabulí, které budou sloužit především při […]